Μεσιτικό γραφείο στο Μαραθώνα, Ανατολική Αττική - Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων
ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε Η Εταιρία Υπηρεσίες Ανάθεση Πληροφορίες Χρήσιμα Links Επικοινωνία
 
Αγορά
Ενοικίαση

Είδος

Νομός

Περιοχή


Τιμή

Τ.μ.

 
Δικαιολογητικά χορήγησης δανείου
Τα έγγραφα που συνήθως ζητούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι:

Δικαιολογητικά για τους δανειολήπτες

1. Αίτηση χορήγησης δανείου.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.
3. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους).
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτου - Έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης.
5. Μισθοδοσία τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους).
6. Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες η φωτοτυπία των τριών (3) τελευταίων Ε3, Ε1 (για ελεύθερους επαγγελματίες) & Ε5 (για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.).
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για την ύπαρξη ή μη οφειλών.

Δικαιολογητικά για το ακίνητο:

1. Αντίγραφο τίτλου κτήσης του ακινήτου (τελευταία συμβολαιογραφική πράξη: συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή σύσταση ιδιοκτησίας ή δωρεά / κληρονομιά / γονική παροχή).
2. Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου μεταγραφής του τίτλου κτήσης.
3. Οικοδομική άδεια.
4. Κτηματογραφικό απόσπασμα (κτηματολόγιο).
5. Τοπογραφικό διάγραμμα.
6. Διάγραμμα κάλυψης οικοπέδου με τους όρους δόμησης.
7. Σχέδια κατόψεων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δύναται να απαιτήσουν και την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών για την αξιολόγηση / έγκριση της αίτησης.
© 2009 Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων Ε.Ε
Αρχική - Εταιρία - Υπηρεσίες - Ανάθεση - Πληροφορίες - Χρήσιμα Links - Επικοινωνία - Όροι χρήσης - Site Map
Web Design Greece