Μεσιτικό γραφείο στο Μαραθώνα, Ανατολική Αττική - Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων
ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε Η Εταιρία Υπηρεσίες Ανάθεση Πληροφορίες Χρήσιμα Links Επικοινωνία
 
Αγορά
Ενοικίαση

Είδος

Νομός

Περιοχή


Τιμή

Τ.μ.

 
Έξοδα αγοράς ακινήτου

Αμοιβή Δικηγόρου

Η παρουσία ειδικευμένου δικηγόρου σας είναι επιβεβλημένη σε κάθε συναλλαγή ακινήτου. Κάθε δικηγόρος, όπως και κάθε επαγγελματίας, ειδικεύεται σε κάποιο είδος υποθέσεων που χειρίζεται, γι’ αυτό τόσο για το συμφέρον το δικό σας όσο και για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας το κριτήριο επιλογής δικηγόρου πρέπει να είναι εκτός από την σχέση εμπιστοσύνης, η ειδίκευση του στο αντικείμενο που θα του ανατεθεί.

Η παρουσία δικηγόρου κατά την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοροπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτική όταν το τίμημα της σύμβασης είναι άνω των 29.347 € στις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, και 11.739 € για τις περιφέρειες των υπολοίπων δικηγορικών συλλόγων της επικράτειας. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ως εξής:

- Για τίμημα συμβολαίου έως 44.020,54 € 1,0%
- Για τίμημα συμβολαίου από 44.020,55 € έως 1.467.351,43 € 0,5%
- Για τίμημα συμβολαίου από 1.467.351,44 € έως 2.934.702,86 € 0,4%

Συνήθως, ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται σε ποσοστό 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Στο ποσό που προκύπτει, αναλογεί ποσοστό 9,0% στο Ταμείο Νομικών, ποσοστό 6,0% στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων και το υπόλοιπο ποσοστό 85,0% στην αμοιβή του συμβολαιογράφου. Επίσης, Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες για αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ.

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα καταβάλλονται από τον αγοραστή του ακινήτου.

Αμοιβή Κτηματομεσίτη

Η αμοιβή του Κτηματομεσιτικού Συμβούλου ανέρχεται στο 2,0% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (19,0%). Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι ο κτηματομεσίτης που διαμεσολάβησε δεν έχει νόμιμη μεσιτική άδεια και λειτουργεί παράνομα τότε δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε.

Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο

Προκειμένου να μεταγραφεί το συμβόλαιο αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει ποσοστό 4,75 της χιλίοις επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.

Μετεγγραφή Προσημείωσης

Σε περίπτωση που για την αγορά του ακινήτου έχει γίνει με χρήση τραπεζικής χρηματοδότησης και υπάρχει υποχρέωση προσημείωσης του ακινήτου, τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο Υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η αξία της προσημείωσης, σύμφωνα με την πρακτική, ανέρχεται σε ποσοστό 120,0% της αξίας του δανείου.
© 2009 Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων Ε.Ε
Αρχική - Εταιρία - Υπηρεσίες - Ανάθεση - Πληροφορίες - Χρήσιμα Links - Επικοινωνία - Όροι χρήσης - Site Map
Web Design Greece