Μεσιτικό γραφείο στο Μαραθώνα, Ανατολική Αττική - Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων
ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε Η Εταιρία Υπηρεσίες Ανάθεση Πληροφορίες Χρήσιμα Links Επικοινωνία
 
Αγορά
Ενοικίαση

Είδος

Νομός

Περιοχή


Τιμή

Τ.μ.

 
Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
2. Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος.
3. Το έντυπο Ε9 εάν είστε κάτοχος και άλλων ακινήτων.

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

1. Φωτοτυπία της ταυτότητος.
2. Τίτλοι του ακινήτου (Συμβόλαια).
3. Άδεια οικοδομής.
4. Τοπογραφικό του οικοπέδου συν κατόψεις ορόφων.
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ..
7. Φορολογική ενημερότητα.
8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
9. Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.
10. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και συμβόλαιο).
11. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
© 2009 Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων Ε.Ε
Αρχική - Εταιρία - Υπηρεσίες - Ανάθεση - Πληροφορίες - Χρήσιμα Links - Επικοινωνία - Όροι χρήσης - Site Map
Web Design Greece